germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Vítám Vás!

Jsem historik se zaměřením na oblast střední a jihovýchodní Evropy. Mým druhým oborem je bohemistika (český a slovenský jazyk, literatura a zeměpis). Zabývám se od roku 1990 intenzívně nejen dějinami ale i současným politickým, hospodářským a kulturním vývojem střední a jihovýchodní Evropy.

Během svého dalšího vzdělávání neustále získávám a prohlubuji své jazykové znalosti v několika slovanských jazycích. Mezitím jsem dosáhl velmi dobré znalosti češtiny a slovenštiny ale i dobré znalosti polštiny, chorvatštiny a srbštiny. Na základě početných pobytů, zejména v České republice a na Slovensku, ale i v Polsku, Chorvatsku a Srbsku, jsem mimo to poznal rozmanité regiony v těchto ích a získal jsem mnoho všeobecných zkušeností.

Specializoval jsem se na český a slovenský jazyk. V několika oborech, které ovládám (dějiny, politika, turistika), nabízím také překladatelské služby v polském, chorvatském a srbském jazyce.