germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Vítam Vás!

Som historik so zameraním na oblast strednej a juhovýchodnej Európy. Mojím druhým oborom je bohemistika (český a slovenský jazyk, literatúra, zemepis). Zaoberám sa od roku 1990 intenzívne nielen dejinami ale aj súčasným politickým, horspodárskym a kultúrnym vývojom strednej a juhovýchodnej Európy.

Počas svojho ďalšího vzdelávania neustále získavám a prehlbujem svoje jazykové znalosti vo viacerých slovanských jazykoch. Medzitým som dosiahol veľmi dobré znalosti češtiny a slovenčiny, ale aj dobré znalosti poľštiny, chorvátčiny a srbčiny. Na základe početných pobytov, najmä v Českej a Slovenskej republike, ale aj v Poľsku, Chorvátsku a Srbsku som okrem iného poznal rozmanité regióny v týchto krajinách a získal som mnoho šeobecných skúsenostiach.

Špecializoval som sa na český a slovenský jazyk. V niektorých oboroch, ktoré ovládam (dejiny, politika, turistika), ponúkam tiež prekladateľské služby v poľskom, chorvátskom a srbskom jazyku.