germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Služby

preklady: obory:

  • česky - nemecky
dejiny, politika, kultúra, cestovanie/turistika, hospodárstvo, právo

  • slovensky - nemecky
dejiny, politika, kultúra, cestovanie/turistika, hospodárstvo, právo

  • poľsky - nemecky
dejiny
politika
cestovanie/turistika

  • chorvátsky - nemecky
dejiny
politika
cestovanie/turistika

  • srbsky - nemecky
dejiny
politika
cestovanie/turistika