germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Profil
 • 1988 – 1994
  studium kombinace novějši a nejnovějši dějiny (specializace dějiny střední a jihovýchodní Evropy) i bohemistika (český a slovenský jazyk, literatura a zeměpis) na Humboldtově univerzitě v Berlíně a na Svobodné univerzitě v Berlíně
 • 1992 – 1993
  studium na Karlově univerzitě v Praze (2 semestry)
 • 1994
  skončení studia: Magister Artium
 • 1995 – 1998
  disertační práce
 • 1995 – 1996
  studijní pobyt v České republice (12 měsíců)
 • 1998
  promoce na Humboldtově univerzitě v Berlíně   
  skončení studia: Doctor Philosophiae
 • 1998 – 1999
  práce na badatelském projektu o národní problematice na Těšínsku (Slezsko) v letech 1742 -1947
 • 1999 – 2000
  dodatková kvalifikace manažment v kultuře/městský a turistický marketing
 • 2000 – 2003
  projektový manažer za regionalní rozvojový proces na osídlovacím území Lužických Srbů v Horní Lužici (Sasko)
  projekty: rozvíjení vesnic a turistiky, podporování lužickosrbské kultury, přeshraniční spolupráce
 • od 2003
  překladatel za kombinaci česky-nemecky a slovensky-německy


badatelské těžiště/publikace:
 • dějiny: vytvoření národů, nacionalismus, národnostní měnšiny, národnostná politika ve střední a jihovýchodní Evropě od 19. století do přítomnosti
 • překladatelské obory: dějiny, politika, cestování/turistika, hospodářství, právo

 • publikace: Die Politik des deutschen Aktivismus in der Tschechoslowakei 1920 -1938, Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/Main 1999, 462 S. (disertační práce: Politika německého aktivismu v Československu 1920 -1938)