germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Добродошли!

Ја сам историчар (специјализација средња и југоисточна Европа) и бохемиста (чешки и словачки језик, књижевност и географија), а од 1990 године бавим се интензивно не само историјом већ и савременим политичким, економским и културним развитком средње и југоисточне Европе.

Стицање и проширење као и стално продубљивање знања у неколика словенских језика такође припада к мом профилу образовања. Међутим имам веома добра знања чешкога и словачкога језика, али и добра знања пољскога, хрватскога и српскога језика. На основу многобројних боравака, посебице у Чешкој и Словачкој Републици, али и у Пољској, Хрватској и Србији сам упознао сем тога различите регионе у тим земљама а могао сам скупљати свеопштаискуства.

Иако сам се специјализовао на чешки и словачки језик а стога преузимам пре свега преводилачке услуге за чешки и словачки језик, нудим такође у неким одређеним подручјима (историја, политика, туризам) преводилачке услуге за пољски, хрватски и српски језик.