germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Профил
 • 1988 – 1994
  студиј комбинације новија и најновија историја (специјализација средња и југоисточна Европа) и бохемистика (чешки и словачки језик, књижевност и географија) на Хумболдтовом универзитету у Берлину и на Слободном универзитету у Берлину
 • 1992 – 1993
  студиј на Карловом универзитету у Прагу (2 семестра)
 • 1994
  завршетак студија: Магистер Артиум
 • 1995 – 1998
  докторски рад
 • 1995 – 1996
  студијски боравак у Чешкој Републици (12 месеци)
 • 1998
  промоција на Хумболдтовом универзитету у Берлину
  завршетак студија: Доктор Философије
 • 1998 – 1999
  рад на истраживачком пројекту о националној проблематици у шлеској покрајини Тјешинска у годинама 1742 - 1947
 • 1999 – 2000
  додатна квалификација менаџмент у култури/градски и туристички маркетинг
 • 2000 – 2003
  пројектни менаџер за регионални процес развијања у подручју насељавања Лужичких Срба у Горњој Лужици (Саксонија)
  пројекти: развитка села и туризма, унапређивање лужичкосрпске културе, прекогранична сарадња
 • од године 2003
  преводилац за комбинацију чешки-немачки и словачки-немачки


истраживачка тежишта/публикације:
 • историја: стварање народа, национализам, националне мањине, национална политика у средњој и југоисточној Европи од 19. века до садашњости
 • преводилачка подручја: историја, политика, путовање/туризам, економија, право

 • публикације: Die Politik des deutschen Aktivismus in der Tschechoslowakei 1920 -1938, Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/Main 1999, 462 S.(докторски рад: Политика немачкога активизма у Чехословачкој 1920-1938)