germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Услуге

превођења: подручја:

  • чешки - немачки
историја, политика, путовање/туризам, економија, право

  • словачки - немачки
историја, политика, путовање/туризам, економија, право

  • пољски - немачки
историја
политика
путовање/туризам

  • хрватски - немачки
историја
политика
путовање/туризам

  • српски - немачки
историја
политика
путовање/туризам