germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Witam Państwa!

Jestem historykiem (specjalizacja Europa środkowa i południowo-wschodnia) i bohemistą (czeski i słowacki język, literatura i krajoznawstwo) i zajmuję się od roku 1990 intensywnie nie tylko historią lecz także współczesnym politycznym, ekonomycznym i kulturalnym rozwojem Europy środkowej i południowo-wschodniej.

Przyswajanie i rozszerzenie oraz ciągle pogłębienie znajomości w kilku językach słowiańskich należą też do mojego profilu wykształcenia. Obecnie dysponuję bardzo dobrymi znajomościami języka czeskiego i słowackiego oraz dobrymi znajomościami języka polskiego, chorwackiego i serbskiego. W związku z licznymi pobytami, szczególnie w Czeskiej i Słowackiej republice, a także w Polsce, Chorwacji i Serbii zapoznałem się nadto z rozmaitymi regionami w tych krajach i nabrałem ogólnego doświadczenia.

Wyspecjalizowałem się w języku czeskim i słowackim i dlatego podejmuję się przede wszystkim usług tłumaczenia na język czeski i słowacki. W kilku mnie znanych dziedzinach (historia, polityka, turystyka) oferuję również usługi tłumaczeniowe na język polski, chorwacki i serbski.