germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Usługi

tłumaczenia pisemne: dziedziny:

  • czesko - niemiecki
historia, polityka, kultura, podróż/turystyka, gospodarka, prawo

  • słowacko - niemiecki
historia, polityka, kultura, podróż/turystyka, gospodarka, prawo

  • polsko - niemiecki
historia
polityka
podróż/turystyka

  • chorwacko - niemiecki
historia
polityka
podróż/turystyka

  • serbsko - niemiecki
historia
polityka
podróż/turystyka