germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

 Cennik

  • czesko - niemiecki
0,08 euro/słowo
  • słowacko - niemiecki
0,08 euro/słowo

  • polsko - niemiecki
0,07 euro/słowo
  • chorwacko - niemiecki
0,07 euro/słowo
  • serbsko - niemiecki
0,07 euro/słowo

Cena za słowo odnosi się zawsze do tekstu źródłowego.

placeholder3