germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Profil
 • 1988 – 1994
  studium historię współczesnej (specjalizacja Europa środkowa i południowo-wschodnia) i bohemistika (czeski i słowacki język, literatura i krajoznawstwo) na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie
 • 1992 – 1993
  studium na Uniwersytecie Karola w Pradze (2 semestry)
 • 1994
  zakończenia studium: Magister Artium
 • 1995 – 1998
  praca doktorska
 • 1995 – 1996
  pobyt na studiach w Czeskiej Republice (12 miesięcy)
 • 1998
  promocja na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie
  zakończenia studium: Doctor Philosophiae
 • 1998 – 1999
  praca badawcza do projektu o problematyce narodowościowej na Śląsku Cieszyńskim w latach 1742 - 1947
 • 1999 – 2000
  kwalifikacja dodatkowa management kulturowo-turystyczny
 • 2000 – 2003
  prowadzenie projektu nad rozwojem turystyki, kultury łużickoserbskiej i współpracy przygranicznej na terenie Łużickich Serbów w Łużici Górnej (Saksonia)
 • od roku 2003
  tłumaczenia czesko-niemiecki i słowacko-niemiecki


dziedzina badawcza/publikacje:
 • historia: kształtowanie się narodów, nacjonalizm, mniejszości narodowe, polityka narodowościowa w Europie środkowej i południowo-wschodniej od 19. wieku do współczesności
 • dziedziny tłumaczeniowe: historia, polityka, podróż/turystyka, gospodarka, prawo

 • publikacje: Die Politik des deutschen Aktivismus in der Tschechoslowakei 1920 -1938, Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/Main 1999, 462 S.(praca doktorska: Polityka aktiwizmu niemieckiego w Czechosłowacji 1920-1938)