germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Referencie
  • Stadtverwaltung Hoyerswerda, Jugendamt
    (mestský úrad Hoyerswerda, úrad za mládež)
    preklady materiálov za cezhraničné projekty miest Hoyerswerda, Liberec (Česká republika) a Strzegom (Poľsko)

  • Euro-Schulen gemeinnützige Gesellschaft Görlitz/Evangelische Studienakademie Görlitz (Spoločnosť Euro-školy Görlitz/Evanjelická študijná akadémia Görlitz)
    preklady za publikáciu „Biografie v pohraničí”

  • prekladateľská činnosť za rôzné prekladateľské agentúry v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Česku a na Slovenskuplaceholder3